Yeung, Yau Yuen, The Education University of Hong Kong, Hong Kong