Demiraslan Çevik, Yasemin, Hacettepe University, Turkey