Zaman, Halimah Badioze, Universiti Kebangsaan, Malaysia