Nair, Chenicheri Sid, Monash University, Australia