Yuen, Allan H. K, The University of Hong Kong, Hong Kong